Нефритов валяк за лице и дъска GuaSha

Countdown

» Elements » Countdown

[ux_banner height=”444pxbg=”686″ bg_overlay=rgba(0, 0, 0, 0.27)”]

[text_box]

COUNT DOWN ELEMENT

Add beautiful count downs anywhere on the site.

[ux_countdown size=”300″ bg_color=rgba(0, 0, 0, 0.09)”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″]

[title style=centertext=Primary Color”]

[ux_countdown size=”198″ color=primaryday=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”4″]

[title style=centertext=Dark Color”]

[ux_countdown day=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”4″]

[title style=centertext=Light Color”]

[ux_countdown size=”200%” color=lightday=”30″ time=”24:00″]

[/col]

[/row]
[row]

[col]

[ux_banner height=”600pxbg=”686″]

[text_box text_color=darkwidth=”40″ width__sm=”60″ animate=fadeInposition_x=”10″]

A Countdown Inside A Banner

[ux_countdown day=”30″ time=”24:00″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[gap]

[/col]
[col span=”6″ align=center”]

[title style=centertext=Countdown as text”]

[ux_countdown style=textsize=”91″ day=”30″ time=”24:00″]

[/col]
[col span=”6″]

[title style=centertext=Countdown as Clock”]

[ux_countdown color=primaryday=”30″ time=”24:00″]

[/col]

[/row]

 • Хостинг пакети

  За нас

 • Нашите продукти

  Нефрит валяк

 • Търговско дружество

  За нас
  Натиснете & Медия
  Новини / блогове
  Кариери
  награди & Отзиви
  Отзиви
  Партньорска програма

 • Свържете се с нас

  Подвижен:+8618664137736
  Whatsapp:+8618664137736